Categories
News

จัดฟันแบบใส Invisalign มองไม่เห็นแต่สัมผัสความสวยได้ทันทีที่ยิ้ม

จัดฟันแบบใส Invisalign มองไม่เห็นแต่สัมผัสความสวยได้ทันทีที่ยิ้ม หลายคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรูปร่างของฟันและลักษณะฟัน แน่นอนว่าจะไม่มีความมั่นใจเวลาที่ยิ้มหรือเข้าสังคม นี่ถือว่าเป็นข้อเสียที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ ทำให้เราไม่มีความมั่นใจ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพหรือการรับประทานอาหาร รวมไปถึงการทำความสะอาดช่องปากและฟัน ที่อาจจะทำได้ไม่เต็มที่

Categories
News

เด็กที่เข้ารับการจัดฟันในเด็ก สามารถใช้น้ำยาบ้วนปากได้หรือไม่

เด็กที่เข้ารับการจัดฟันในเด็ก สามารถใช้น้ำยาบ้วนปากได้หรือไม่ การทำความสะอาดช่องปากและฟัน สำหรับเด็กนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการที่เด็กดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ตั้งแต่ยังมีน้ำน้ำนมนั้น เป็นเรื่องที่ดี เพราะฟันน้ำนม ส่งผลต่อการขึ้นของฟันแท้