Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: วิธีสะเดาะลูกบิดพัง ไว้เปิดประตูเอาตัวรอดยามฉุกเฉิน

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: วิธีสะเดาะลูกบิดพัง ไว้เปิดประตูเอาตัวรอดยามฉุกเฉิน วิธีสะเดาะลูกบิดประตูด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว เปิดประตูล็อกยามฉุกเฉิน เมื่อลืมกุญแจหรือประตูล็อกเองเนื่องจากใช้งานมานาน แต่ไม่สามารถเปิดได้ วันนี้มีวิธีเอาตัวรอดมาบอกแล้ว

Categories
News

บริการทำความสะอาด: วิธีกำจัดคราบบนหนัง คืนความสะอาดเหมือนใหม่

บริการทำความสะอาด: วิธีกำจัดคราบบนหนัง คืนความสะอาดเหมือนใหม่ เชื่อว่าแม่บ้านหลายคนหนักใจกับปัญหาเชื้อราภายในบ้าน ไม่ว่าจะเกดขึ้นส่วนไหนของบ้าน ล้วนแต่สร้างความรำคาญใจให้กับคนที่ต้องคอยมาทำความสะอาดทั้งนั้น นอกจากจะสร้างความกังวลใจแล้ว ยังทำลายสุขภาพของคนในบ้านอีกด้วย แต่เชื้อราเป็นเชื้อที่พบในธรรมชาติ สามารถพบได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน โดยปัจจัยที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของเชื้อราได้แก่ความชื้น และอาหาร

Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: เคล็ดลับเปิดแอร์ให้ประหยัดค่าไฟ!?

บริหารจัดการอาคาร: เคล็ดลับเปิดแอร์ให้ประหยัดค่าไฟ!? ในประเทศไทยของเรานั้น มีอากาศที่ร้อนอบอ้าวตตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะอยู่ในหน้าฝนหรือหน้าหนาว แต่อากาศก็ยังร้อนได้ตลอด ยิ่งเข้าหน้าร้อนทุกปี ยิ่งร้านไปอีกเป็นทวีคุณ ดังนั้น สิ่งอำนวยความสะดวกที่หลายบ้านขาดไม่ได้นั่นก็คือ แอร์