May 20, 2022

snss

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: การซ่อมบำรุง รักษาแผ่นกรองอากาศ สำหรับเครื่องปรับอากาศ นอกจากชุดอุปกรณ์ภายใน (Fan Coil) และภายนอก (Condensing) ที่เปรียบเสมือนหัวใจแล้วนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือ “แผ่นกรองอากาศ” ที่ทำหน้าที่เหมือนปอดของเครื่องปรับอากาศ ในการกรองอากาศให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะส่งผ่านออกมาเป็นความเย็นสบายให้กับผู้ใช้งานภายในบ้าน
บริหารจัดการอาคาร: การเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศ และระบบฟอกอากาศ การเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศ ปัจจุบันเครื่องฟอกอากาศเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมนำมาใช้สำหรับในการกำจัดฝุ่นละออง ละอองเกสร สารก่อภูมิแพ้ ไอระเหยของสารเคมี กลิ่นควัน กลิ่นบุหรี่ เชื้อรา และแบคทีเรีย ภายในบ้านเรือน ห้องนอน สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรมต่าง...
บริหารจัดการอาคาร: ประเภทของระบบปรับอากาศที่ใช้งาน และสัดส่วนการใช้พลังงาน ระบบปรับอากาศที่ใช้งานมีกี่ประเภทและมีสัดส่วนการใช้พลังงานเท่าใด? ระบบปรับอากาศที่ใช้งานมีกี่ประเภท ? (มี 4 ประเภท)
บริการด้านอาหาร: เมนูอาหารผู้ป่วยเบาหวาน ป่วยเป็นเบาหวานหรือมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง เสี่ยงโรคนี้แล้วควรกินอาหารแบบไหนเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงดี ลองมาเปิดเมนูอาหารกันเลย